Date fiscale

Datele Furnizorului

 • Capital social: 5.620.500 RON
 • Adresă: jud. Cluj, loc. Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr 163A
 • Cod Unic de Înregistrare: 17689997
 • Nr. Înmatriculare: J12/2235/2005
 • EUID: ROONRC.J12/2235/2005
 • Telefon: +40/264/462-484
 • E-mail: info@tigleterran.ro

Pagină web realizată de

Furnizor spațiu de stocare

 • 2-Pixels Bt.
 • 7625 Pécs, Vilmos utca 26/2.
 • Mobil: +36 70 3691 391
 • E-mail: info@2pixels.hu

2. Definiții

În prezentul Regulament, termenii scriși cu litere inițiala majusculă au următoarele înțelesuri:
2.1. Furnizor: persoana juridică care furnizează serviciile aferente societății informaționale.
2.2. Utilizator: toate persoanele care utilizează, sub orice formă, pagina web, respectiv serviciile disponibile pe pagina web.

3. Dispoziții fundamentale

3.1. În ceea ce privește aspectele nereglementate de prezentul Regulament, precum și interpretarea prezentului Regulament, va prevala dreptul maghiar, în special legea V. din anul 2013 privind Codul Civil („Ptk.”) și legea CVIII din anul 2001 privind aspectele serviciilor comerciale electronice, și serviciile aferente societății informaționale („Elker. tv.”). Prevederile obligatorii ale legislației aferente sunt aplicabile părților fără stipulări speciale.
3.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 4 martie 2016 și va rămâne valabilă până la revocare. Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament. Furnizorul va publica modificările pe paginile web cu 11 (unsprezece) zile înainte de intrarea lor în vigoare. Prin utilizarea paginii web, Utilizatorii acceptă că toate reglementările legate de utilizarea paginii web li se aplică în mod automat.
3.3. În cazul în care un Utilizator intră pe pagina web operată de Furnizor, sau citește conținutul acesteia în orice mod, recunoaște faptul că li se aplică prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă condițiile, nu are dreptul de a vizualiza conținutul paginii web.
3.4. Furnizorul își rezervă toate drepturile în ceea ce privește pagina web, orice detaliu al acesteia și conținuturile apărute pe aceasta, precum și distribuția paginii web. Este interzisă descărcarea, stocarea electronică, prelucrarea și comercializarea conținuturilor apărute pe pagina web, precum și a oricăror părți ale acestora, fără acordul scris al Furnizorului.

4. Exonerare de răspundere

4.1. Furnizorul declară că depune eforturile necesare pentru actualizarea continuă a informațiilor disponibile pe pagina web, însă nu își asumă responsabilitatea pentru caracterul complet, corect în orice circumstanțe sau eventualele modificări ale acestora.
4.2. Furnizorul subliniază faptul că nu își asumă responsabilitatea pentru daunele provenite din utilizarea paginii web.
4.3. Furnizorul are dreptul de a modifica, moderniza sau retrage totalul sau orice părți ale conținutului, fără notificare prealabilă.
4.4. Este posibil să se producă modificări pe pagina web, independente voința și influența Furnizorului, așadar Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea, fiabilitatea, actualitatea sau conținutul acestora în ceea ce privește informațiile, documentațiile sau celelalte materiale scrise disponibile.
4.5. Utilizatorii utilizează pagina web în mod exclusiv pe propria răspundere, Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele produse ca rezultat al conținuturilor incorecte, eronate sau deficiente.
4.6. Furnizorul nu garantează funcționarea stabilă și lipsită de erori a funcțiilor disponibile pe pagina web. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele, pierderile, costurile apărute în legătură cu pagina web, provenite din utilizarea sau inutilizabilitatea, funcționarea necorespunzătoare, defectarea sa, provocate de viruși, erori de linie sau de sistem, sau din alte motive similare. Utilizatorii iau la cunoștință faptul că Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru erorile produse dispozitivelor Utilizatorilor, daunele produse de viruși sau pentru orice pierdere de date, și nici pentru accesarea neautorizată a calculatorului sau rețelei utilizatorului.

5. Drepturi de autor

5.1. Utilizatorii care vizualizează și utilizează pagina web, au dreptul de a utiliza conținuturile paginii web în mod exclusiv în scopuri private. Utilizarea în scopuri private nu este supusă taxării, însă nu poate servi nici direct, nici indirect scopuri de obținere sau creștere a venitului.
5.2. În cadrul utilizării libere, utilizarea este gratuită, și nu necesită autorizația Furnizorului. Utilizarea este permisă, respectiv gratuită în temeiul dispozițiilor privind utilizarea liberă numai dacă nu dăunează utilizarea normală a paginii web și nu încalcă în mod nejustificat interesele legitime ale Furnizorului, precum și dacă îndeplinește cerințele bunei credințe și demnității, și nu servește scopuri incompatibile cu prevederile privind utilizarea liberă. Utilizarea conținuturilor paginii web în mod necorespunzător dispozițiilor de mai sus, respectiv depășirea măsurii utilizării libere se va considera utilizare neautorizată, iar față de acest comportament interzis de legislație, Furnizorul își va exercita drepturile la căi de atac prevăzute de lege.
5.3. Orice utilizare în scop de afaceri necesită consimțământul scris al Furnizorului. Utilizarea logoului, mărcilor comerciale ale Furnizorului nu este posibilă decât cu autorizația prealabilă a acestuia.
5.4. Preluarea oricărui material de pe pagina web și din baza de date a acesteia nu este permisă decât cu referire la Furnizor, chiar și în posesia unui consimțământ scris.
5.5. Furnizorul își rezervă toate drepturile privind fiecare element al serviciului său, denumirea paginii web și ale domain-urilor, numele domain-urilor secundare formulate cu acelea, precum și spațiile publicitare pe internet.
5.6. Este interzisă adaptarea sau decriptarea conținutului paginii web, precum și a oricăror părți ale acesteia; utilizarea oricăror aplicații cu ajutorul cărora pagina web sau orice parte a acesteia poate fi modificată sau indexată.
5.7. Denumirea terran-generon.ro și logoul se află sub protecția drepturilor de autor și drepturile conferite de mărci, utilizarea lor fiind posibilă numai cu consimțământul scris al Furnizorului.
5.8. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că Furnizorul are dreptul la despăgubiri în caz de utilizare neautorizată. Suma despăgubirii este de 70.000 HUF brut per imagine, și 20.000 HUF brut per cuvânt. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că această prevedere privind despăgubirea nu este exagerată, și navighează pagina web în cunoștința acestora. În caz de încălcare a drepturilor de autor, Furnizorul utilizează certificarea faptelor de către un notar public, costul căreia va fi suportată, de asemenea, de către utilizator.

6. Protecția datelor

Politica de confidențialitate terran-generon.ro